Webshop op volle toeren

Met zijn bedrijf FarmNutritie begeleidt Fons Hulsman varkenshouders welke gezamenlijk meer voeren dan de totale afzet van menig mengvoerleverancier. Hij maakt daarbij niet alleen de rantsoenen, maar begeleidt de bedrijven ook op uniforme wijze van input tot resultaat. Wanneer zijn klanten offertes willen van hun recepturen, dan begeleidt FarmNutritie dit voor een juist vergelijk. Er zijn echter ook tal van producten welke minder variëren, denk daarbij aan zakgoedvoeders, prestarters en speenvoeders in bulk, zuren, additieven en zo meer. Om daarmee niet telkens van tussenleverancier te hoeven wisselen, kreeg Fons steeds vaker de vraag of hij die niet rechtstreeks kan leveren. Dat hebben we nu vorm gegeven binnen FarmCollectief en is sinds korte tijd voor de eerste producten mogelijk.

Fons heeft de samenwerking gezocht met Johnny Hogenkamp die hier als varkenshouder zelf regelmatig tegen aan liep. Hij zet voor FarmCollectief de website en webshop op en benut zijn grote netwerk om directe contacten met fabrikanten te leggen. Daarnaast heeft Johnny veelvuldig contact met collega boeren en vraagt hen naar hun ervaringen met producten en waar behoeftes liggen. Omdat beiden FarmCollectief naast hun andere werkzaamheden erbij doen, blijven de organisatiekosten laag. Dat kan alleen door uiteindelijk de webshop leidend te maken waar nu nog veel op ‘ouderwetse’ wijze wordt verhandeld. Producten kunnen zo altijd scherper aangeboden worden dan voorheen. Bij een lidmaatschap van FarmCollectief vloeien alle marges ook nog eens volledig terug naar het lid, mogelijk omdat deze contributie betaald. Wie dit niet wil kan altijd als klant bestellen. Eenmalig inloggen is voldoende en shoppen maar.